Sabi I, diabas cortensteel, 2.0 × 1.2 × 0.8 m
Sabi II, diabas cortensteel, 2.0 × 1.5 × 0.7 m
Sabi 02/II, diabas cortensteel, 35 × 35 × 35 cm
Sabi, detail
Sabi XI, diabas cortensteel, 155 × 105 × 15 cm
Sabi XII, diabas cortensteel, 155 × 105 × 30 cm
Sabi X, diabas cortensteel, 155 × 105 × 10 cm
Sabi, installation
Sabi, installation
Sabi 1–7, diabas cortensteel, 40 × 40 × 15 cm